Ereleden

Binnen harmonie St. Antonius zijn er mensen die een opmerkelijke bijdrage leveren of in het verleden hebben geleverd aan het reilen en zeilen van de vereniging.  Deze mensen hebben een grote rol van betekenis gespeeld in de vorm van het besturen, het organiseren en het meewerken aan activiteiten en/of musiceren. Zij worden gezien als boegbeeld en ambassadeur van onze vereniging. Voor hun jarenlange staat van dienst zijn de volgende mensen benoemd tot erelid van onze vereniging.

Harrie Verlaak
Lid vanaf 1969 tot heden.
50 jaar is Harrie muzikant geweest bij onze vereniging. Als bassist was hij de stabiele factor van het A-orkest. Ook maakten andere verenigingen uit de regio regelmatig graag gebruik van zijn muzikale diensten.  Als bestuurslid was Harrie onder andere verantwoordelijk voor het instrumentarium van de harmonie en regelde hij waar nodig de horecazaken tijdens activiteiten.  Nog steeds is hij  betrokken bij onze vereniging en houdt zich bezig met diverse vrijwilligerstaken zoals tijdens de oud ijzer en papier acties.
In 2019 vierde hij zijn 50-jarig jubileum en dat was volgens hem dan ook een mooi moment om als muzikant bij het A-orkest te stoppen. Harrie is toen benoemd tot erelid.

Mia van Rooij-Swinkels
Lid vanaf 1999 tot heden.
Vanaf 1999 tot 2013 was Mia bestuurslid en coördinator van de showgroep en jeugdmajorettes. Voor vele optredens, concoursen en proms-concerten maakte zij ontelbare outfits voor de leden van de jeugdmajorettes en showgroep. Hiernaast maakte zij zich zeer verdienstelijk in de organisatie van diverse activiteiten.
In 2013 is zij benoemd tot erelid.

Piet Hoeben
Lid vanaf 1987 tot heden.
Van 1987 tot 2006 was Piet bestuurslid, vicevoorzitter en een periode interim voorzitter van onze vereniging. Hij was coördinator van de drumband, medeorganisator van vele activiteiten en actief bij de totstandkoming van het huidige vaandel. Voor al het vrijwilligerswerk voor onze Heusdense gemeenschap, waaronder ook dat voor onze harmonie, heeft hij in 2009 een  koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Piet is commissaris, nog steeds actief als muzikant in onze slagwerkgroep en nog volop betrokken bij het ophalen van het oud-papier.
In 2012 vierde hij zijn 25-jarig jubileum en in 2014 is hij benoemd tot erelid.

Janus van Eijk
Lid vanaf 1955 tot heden.
Janus was de laatste periode hiervan  bestuurslid, instrumentenbeheerder en medeorganisator van vele activiteiten. Hij stond altijd klaar om een helpende hand uit te steken waar nodig was. Hij is 53 jaar muzikant geweest in onze vereniging. Nog steeds is hij  enorm betrokken bij de oud-ijzeracties van de harmonie.
In 2005 vierde hij zijn 50-jarig jubileum en in  2008 is hij benoemd tot erelid.

Hein van den Heuvel
Lid vanaf 1989 tot heden.
Vanaf 1989 tot 2007 was Hein voorzitter. Met zijn ondernemingszin, ideeën en bestuurlijke kwaliteiten is onze vereniging uitgegroeid tot wat het nu is. Naast het voorzitterschap nam hij zitting in verschillende commissies. Hein zet zich niet alleen in voor onze harmonie, maar ook voor de hele Heusdense gemeenschap. Voor al het vrijwilligerswerk voor onze Heusdense gemeenschap, waaronder ook dat voor onze harmonie, heeft hij in 2007 een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Hein is commissaris en is op de achtergrond nog altijd heel actief en betrokken bij onze vereniging.
In 2007 is hij benoemd tot erelid.

Leo Verberne 2007
Lid van 1989 tot 2007.
Van 1989 tot 2007 was Leo bestuurslid. Jarenlang was hij coördinator van de leerlingen en later van de inzameling van oud ijzer en papier.
In 2007 is hij benoemd tot erelid.

Jan Manders † 2008
Lid van 1955 tot 2008.
Jan was muzikant in de slagwerkgroep en bood een helpende hand waar nodig was. In 2005 vierde hij zijn 50-jarig jubileum. Jan is vanwege zijn jarenlange trouwe lidmaatschap en hulp benoemd tot erelid.
In 1996 is Jan benoemd tot erelid. Hij was vanaf de oprichting 40 jaar lid van  de drumband.

Hein Verberne † 2007
Lid van 1970 tot 2007.
Hein was bestuurslid van 1970 tot 1989. Hij was voornamelijk erg betrokken bij de inzameling van het oud ijzer.
In 1989 is hij benoemd tot erelid.

Theo Berkers † 2014
Lid van 1946 tot 2014.
Theo was muzikant en samen met zijn broer Jan  heel actief in de muziekopleiding van nieuwe leden. In 2006  vierde hij zijn 60-jarig jubileum.
In 1985 is hij benoemd tot erelid.

Jan Berkers † 2007
Lid van 1947 tot 2007.
Jan was muzikant en samen met zijn broer Theo heel actief in de muziekopleiding van nieuwe leden. In 2006 vierde hij zijn 60-jarig jubileum.
In 1985 is hij benoemd tot erelid.

Toon Berkvens † 1995
Lid van  1932 tot 1995.
Tot 1993 was hij actief.  Toon was 61 jaar muzikant geweest. Hij speelde bariton. In 1991 vierde hij zijn 60-jarig jubileum.
Voor zijn vele verdiensten heeft hij het erelidmaatschap gekregen.

Driek Verberne † 1997
Lid van 1970 tot 1997. Van 1970 tot 1980 heeft hij een bestuursfunctie bekleed.
Voor zijn vele verdiensten heeft hij in 1980 het erelidmaatschap gekregen.

Willem van Bussel † 1991
Lid van 1956 tot 1991.
Van 1956 tot 1981 was Willem bestuurslid. Hij heeft zich met betrekking tot het inzamelen en ten gelden maken van oud papier, vodden en oud ijzer bijzonder verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging.
In 1981 is hij benoemd tot erelid.

Frans Vlemmix † 1989
Lid van 1931 tot 1989.
Frans was vanaf de oprichting van de vereniging muzikant in de fanfare. Aanvankelijk blies hij de bariton, later sloeg hij de grote trom. Hij is bijna 40 jaar muzikant geweest. Ook was hij een aantal jaren bestuurslid. In 1981 vierde hij zijn 50-jarig jubileum.
Frans is vanwege zijn verdiensten benoemd tot erelid.

Bert Sleegers † 1988
Lid van 1946 tot 1988.
Hij is 15 jaar actief geweest bij de toenmalige fanfare waarvan 13 jaar als penningmeester. In 1986 vierde hij zijn 40-jarig jubileum.
In 1961 is hij benoemd tot erelid.

Joh.(Jan) Peeters †
Hij was bestuurslid tot 1964. Hij zat in dezelfde periode als Bert Sleegers in het bestuur.
In 1964 is hij benoemd tot erelid.

Ties Evers †
Lid van 1931 tot 1964.
Lid van het oprichtingsbestuur van de toenmalige fanfare St. Antonius. Ties is een periode voorzitter geweest.
In 1964 is hij benoemd tot erelid.

We missen nog enkele jaartallen in de oudste gegevens. Mocht u informatie hieromtrent hebben, dan horen wij het graag.
info@harmonieheusden.nl