Commissarissen en Vrijwilligers

Commissarissen
Harmonie St. Antonius wordt gesteund door een grote groep commissarissen die de vereniging zowel financieel, moreel, als met hand- en spandiensten ondersteunen.
Wilt u ook graag tot deze groep behoren, dan kunt u zich aanmelden bij één van de bestuursleden.

 

Vrijwilligers
Ook wordt onze vereniging gesteund door een grote groep vrijwilligers die het gehele jaar vele uren voor ons klaar staan. Dat geldt voor het ophalen van oud ijzer en oud papier, de hulp in de horeca bij onze activiteiten, maar ook het beschikbaar stellen van locaties, materialen, vervoer, etc.. Zij zijn onmisbaar voor onze vereniging. Wij zijn hen hiervoor bijzonder dankbaar.
Wilt u ons ook graag op deze manier helpen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

Uiteraard zijn alle vrijwilligers en commissarissen altijd van harte welkom bij concerten en uitvoeringen die door onze vereniging verzorgd worden.