Historie

 

Harmonie St. Antonius 1931 tot heden

De vereniging werd als fanfare opgericht in 1931, tien jaar nadat Heusden een zelfstandige parochie werd. De naam van de vereniging, St. Antonius, is afgeleid van de patroonheilige van de parochie. Het idee om een fanfare op te richten werd geboren in de toen reeds bestaande toneelvereniging Onderling Kunstgenot. Met steun van de Heusdense gemeenschap werden instrumenten aangeschaft.

In het najaar van 1931 werd  fanfare St. Antonius een feit en vanaf dat moment konden de eerste ijverige repetities plaatsvinden onder leiding van de eerste dirigent J.F. de Lau uit Someren en “meester” Vorstermans, hoofd van de school. Het oprichtings- en eerste bestuur bestond uit de heren Hannes van Heugten (voorzitter), meester Vorstermans (secretaris/penningmeester) en Janus Berkers, Jan Slaats en Ties Evers.

De 2e wereldoorlog

Zoals elke fanfare of harmonie kende ook onze vereniging tijden van voor- en tegenspoed. Gedurende de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog werd fanfare St. Antonius formeel opgeheven. Op die manier onttrok de fanfare zich aan de verplichting om als culturele vereniging lid te worden van de gehate Duitse “Kulturkammer”. De instrumenten werden ingeleverd en onder de hoede van de toenmalige pastoor Arnold opgeslagen op de zolder van de pastorie. Na de bevrijding in mei 1945 werd het instrumentarium weer te voorschijn gehaald en werden de muzikale activiteiten weer opgepakt.

Na de oorlog

In 1956 bij het 25-jarig bestaansfeest telde de vereniging, inclusief de zojuist opgerichte drumband, 55 leden. Later zakte dat aantal weer. In de zeventiger jaren bijvoorbeeld telde de blazerssectie van de fanfare nog slechts een vijftiental werkende leden.
Door een zuinig beheer van de kas en door de reparaties aan de instrumenten tot het allernoodzakelijkste te beperken werd de grondslag gelegd voor een geheel nieuw instrumentarium. De nieuwe instrumenten werden in 1965 in gebruik genomen. Nadien kocht onze vereniging nog veel instrumenten bij of kreeg ze bij gelegenheid ten geschenke.

Uniformen

Qua presentatie heeft de fanfare zich lang moeten behelpen. Bij de oprichting waren er alleen nog maar uniformpetten. In 1962 kwamen er complete uniformen, zij het tweedehands. Bij het 40-jarig bestaan in 1971 werd ons korps voor het eerst sinds haar bestaan in nieuwe uniformen gestoken. De benodigde financiën werden verkregen door schenkingen, renteloze leningen van inwoners en door medewerking van de gemeente Asten.

Later gingen de commissarissen van onze vereniging zich voor de presentatie inzetten, zodat wij ons bij het 50-jarig bestaansfeest wederom in een nieuw jasje konden steken. Het aantal leden bleef groeien en in 2000 werd wederom overgegaan tot nieuwe uniformen, wat nog steeds ons huidige uniform is.

Vaandel

De vereniging is op dit moment aan haar derde vaandel. Een eerste is naar alle waarschijnlijkheid verloren gegaan bij een brand in het vroegere clubhuis. Het tweede is aan het eind van de zestiger jaren aangeschaft. En ons huidige vaandel, gemaakt door Riek Vermeulen-Joosten uit Sevenum en ontworpen door Jacques Madou uit Heusden, is tijdens het 60-jarig jubileum geschonken door onze commissarissen. Het ontwerp wordt gevormd door de Heusdense kerk en onze patroonheilige St. Antonius van Padua in een schitterend decor.

                       

Van fanfare naar harmonie

In 1978 kreeg de fanfare onder leiding van dirigent Jan de Jong een harmoniebezetting.

Harmonie

In 1983 is de harmonie gepromoveerd naar de 2e afdeling en in 1987 promoveerde de vereniging op het bondsconcours in Doetinchem naar de 1e afdeling. Dit gebeurde beide keren onder leiding van dirigent Jan de Jong uit Deurne.

Vanaf 1988 staat het orkest onder leiding van onze huidige dirigent Tjeu Snoek uit Weert. In Venlo behaalden we in 2001 onder zijn leiding het Landskampioenschap in de 1e afdeling. Met hem zijn we in 2004 gepromoveerd naar de afdeling uitmuntendheid, wat nu de 3e divisie wordt genoemd.

2002website

A- en B- orkest

Onze vereniging is een bloeiende vereniging met een steeds groeiend aantal leden. Ook het muzikale niveau stijgt.
Om de doorstroming naar het A-orkest (harmonie-orkest) makkelijker te laten verlopen is al jaren een B-orkest (jeugdorkest) actief.

Dirigenten

De dirigenten die in de loop der jaren aan de fanfare waren verbonden zijn in chronologische volgorde: J. de Lau, W. Hoefnagels, L. van Helmond, C. Vaes, TH. Franssen, Ricus Franssen, dhr. Geelen, Toon  Schellens en Piet Swinkels. Jan de Jong was de laatste fanfaredirigent. Onder zijn leiding kreeg de fanfare in 1978 een harmoniebezetting. In 1988 werd Jan de Jong opgevolgd door Tjeu Snoek.

Drumband / Slagwerkgroep

Zoals reeds gemeld kreeg de fanfare in 1956 bij het 25-jarig jubileum versterking van een nieuwe drumband. De eerste repetities onder leiding van Jan Berkers, lid van de fanfare, vonden plaats op deels tweedehands en zelfgemaakte trommen. Als tijdelijk instructeur werd J.van de Riet uit Nederweert aangesteld. In samenwerking met Jan Berkers nam hij de leiding van de drumband op zich. De drumband nam gretig deel aan concoursen en sleepte verscheidene eerste prijzen in de wacht.

In 1960 werd Jo de Wit uit Helmond tot instructeur benoemd. Na jarenlange inzet moest deze om gezondheidsredenen bedanken. Onder leiding van zijn opvolger, Han van de Vleuten senior uit Someren, behaalde de drumband in 1980 het bondskampioenschap in de 2e divisie sectie A.

Acht jaar later in 1988 nam Ton Verberne uit Vlierden de leiding over. Hij is 20 jaar instructeur van onze drumband geweest. Diverse malen heeft de drumband onder zijn leiding met succes deelgenomen aan wedstrijdtoetsingen en concoursen. In 1991 is de drumband gepromoveerd naar de 1e afdeling en in 1995 naar de eredivisie. In 1998 behaalde ze de 1e prijs met wimpel in de eredivisie. Op het zomeravondconcert in juni 2008 trad onze drumband voor de laatste maal op onder zijn voortreffelijke leiding.

Ronald Gerards heeft zijn taak in augustus 2008 overgenomen. In 2008 is de naam van drumband ook veranderd in slagwerkgroep.

Vanaf juli 2009 had instructeur Peter Bergmans  de leiding over de slagwerkgroep. Hij werd in het voorjaar van 2010 opgevolgd door instructeur Patrick Vlassak die in 2014 weer opgevolgd werd door Jelle Overheul. De huidige instructeur is Paul Gubbels.

Jeugdslagwerkgroep

De slagwerkgroep (drumband) heeft al jaren een groepje waarin leerlingslagwerkers samen spelen. Dit wordt de jeugdslagwerkgroep genoemd. Deze groep heeft onder leiding gestaan van leden van de drumband. In 2007 is de jeugdslagwerkgroep geplaatst onder leiding van Ton Verberne. Vervolgens hebben Ronald Gerards, Patrick Vlassak en Maikel van den Boomen de leiding op zich genomen en de huidige instructeur is Paul Gubbels.

Majorettes

In 1972 werd een majorettegroep aan de vereniging toegevoegd onder leiding van Annie van de Weem uit Helmond. Na enkele jaren van voorbereiding namen de majorettes in mei 1975 voor het eerst deel aan een concours te Oud-Gestel.

Annie van de Weem werd in 1978 opgevolgd door Wil van Schalen. Onder haar leiding maakte ons majorettekorps glorieuze tijden door. In 1981 op de federatieve kampioenschappen te Spijk (Lobith) behaalde het korps de blauwe wimpel, goed voor het landskampioenschap in de tweede divisie sectie B. Vanwege haar drukke werkzaamheden moest Wil van Schalen de majorettes in Heusden opgeven. Zij werd kort opgevolgd door mevr. Franca Fabrie en vervolgens in 1986 door mevr. Jeanne Voesten.

Intussen liep het aantal leden van het majorettekorps hard achteruit. Een speciale actie had tot gevolg dat er weer jonge meisjes in de opleiding kwamen.

In 1990 werd Moniek van de Berg uit Someren instructrice. Zij werd in 1994 weer opgevolgd door Marilou Mennen die in 1999 werd opgevolgd door  instructrice Moniek Koopmans uit Meijel. De majorettegroep bestond toen uit twee groepen. De jongste groep heeft onder haar leiding in 2005 een 1e prijs behaald in de jeugddivisie 2 sectie B. Hierdoor mochten ze in hetzelfde jaar naar de Brabantse kampioenschappen in Hoogerheide en werden zij met hun “Pippie Langkous show” Brabants kampioen in hun divisie. In 2008 promoveerde de showgroep onder haar leiding met hun “R&B show” en behaalde zij het Nederlands kampioenschap.

2005_007 2008_002

De huidige majorettegroep bestaat uit een showgroep en een jeugdmajorettegroep welke bestaat uit meerdere groepjes.

In 2013 heeft onze vereniging het 40-jarig bestaan van de majorettegroep gevierd

DSC_0896

Showgroep

De showgroep verzorgt jaarlijks enkele optredens binnen en buiten Heusden, waaronder het populaire optreden op de plaatselijke “zannikavonden” van carnavalsvereniging ‘De Peelvrujters’. Hiervoor worden speciale shows ingestudeerd. Leden van de showgroep begeleiden daarnaast de jeugdmajorettes tijdens trainingen en optredens. Sinds 2010 had instructrice Yvonne van Ingen de leiding over de showgroep en vanaf 2023 staat deze groep onder aanvoering van Marlies Vervoordeldonk.

Jeugdmajorettegroep

De jeugdmajorettegroep bestaat uit drie groepjes waarin majorettes ingedeeld zijn op basis van leeftijd en prestatie. De groepjes staan onder leiding van twee enthousiaste jeugdige dames. Daniëlle van Rooij (2009-2015) en Marlies Vervoordeldonk (2012-2017) hebben lange tijd leiding gegeven aan diverse jeugdmajorettegroepen. Sinds 2013 had Simone Vervoordeldonk twee groepen onder haar hoede en sinds 2015 stond Brenda van Rooij als instructrice voor de oudste jeugdmajorettegroep. Vanaf 2023 staat de jeugdmajorettegroep onder leiding van Anne Schriks.

De jeugdmajorettes hebben ook al meerdere malen succes gehad op diverse wedstrijden. In 2013 heeft het duo Eline van den Eijnde en Vera Driessen een eerste plaats behaald op de Brabantse Kampioenschappen en een tweede plaats op het Nederlands Kampioenschap met hun Suske en Wiske show. In 2014 werd door alle jeugdmajorettegroepen deelgenomen aan een wedstrijd speciaal voor de jeugd genaamd de Next Generation Cup in Meijel. Team 1 behaalde een bronzen medaille met hun show ‘Klaar voor de start’, team 2 een zilveren medaille met hun ‘Sisteract show’ en team 3 een gouden medaille met hun ‘orkest show’.

groepsfoto

Bestuur

Na oprichtingsvoorzitter Joh. Van Heugten hanteerde meester Vorstermans de voorzittershamer opgevolgd door Ties Evers. Deze nam na 33 jaar eerst als bestuurslid en nadien als voorzitter afscheid. Daarop werd de toenmalige secretaris, Cor Driessen, tot voorzitter benoemd. Vervolgens ging het voorzitterschap naar Harrie Kessels en naar Jan Waals. In verband met overlijden heeft de vereniging vroegtijdig afscheid moeten nemen van de twee laatstgenoemde voorzitters.
In 1989 werd Hein van den Heuvel voorzitter. Hij gaf in 2007 de voorzittershamer door aan Annie Giebels-Koolen. Zij heeft in 2018 het stokje over gedragen aan Bart Wijnen.

Inkomsten

Bij het ontstaan van de vereniging kwamen de inkomsten vooral van de contributie, een kleine subsidie van de gemeente, begunstigers of in natura in de vorm van instrumenten. Oud ijzer, vodden en papier zijn ook al een hele lange tijd een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast heeft de vereniging jarenlang een jaarlijkse loterij, genaamd “het Antoniusknorretje”, gehouden. De hoofdprijs hiervan was een vetgemest varken. Wie een lot kocht, mocht raden wat het gewicht van het varken was op de datum van de loterij. Wie er het dichtstbij in de buurt kwam, had het varken gewonnen.

De laatste decennia betrekt de vereniging haar inkomsten voornamelijk uit gemeentelijke subsidies, de contributies van leden, een bijdrage vanuit de commissarissen, de potgrondactie en, niet in de laatste plaats, uit de nog steeds gehouden oud ijzer en papieracties.

Wijlen bestuurslid en later erelid Willem van Bussel is in zijn bestuursjaren  gestart met deze actie. Hij verzamelde het oud ijzer op zijn erf en verkocht dit met succes. Hij werd opgevolgd door Janus Berkers, die ook net als Willem het ijzer op zijn erf verzamelde. Na het overlijden van Janus nam Leo Verberne, inmiddels ook overleden, deze veelomvattende taak weer over.

De huidige locatie van het verzamelen van het oud papier en ijzer ligt nog steeds aan de Patrijsweg in Heusden. De vereniging is Willem, Janus en Leo zeer erkentelijk voor alle jaren waarin zij zich ingezet hebben voor deze taak. Na het overlijden van Leo Verberne in 2007 heeft Wim Leenders de taak overgenomen. De huidige coördinator is Frans Kerkers.

16                            17