De vereniging

Harmonie St. Antonius is opgericht in 1931 te Heusden gemeente Asten (Noord Brabant). De vereniging bestaat uit een A-orkest (harmonie-orkest), een B-orkest (jeugdorkest), een slagwerkgroep, een jeugdslagwerkgroep en een majorettegroep onderverdeeld in een showgroep en een jeugdgroep. Harmonie St. Antonius is een vereniging voor jong en oud. Er wordt muziek gemaakt en gedanst op niveau en gezelligheid staat hoog in het vaandel.

De vereniging is een bloeiende en actieve vereniging. Jaarlijks staan er vele activiteiten op het programma. Zo leveren wij een bijdrage aan het culturele en maatschappelijke leven binnen de Heusdense gemeenschap. De vereniging is aangesloten bij de BBM, Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Deze bond valt onder muziekkoepel KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie, waarin de zelfstandige regionale en provinciale bonden zich verenigd hebben.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Brabantse Muziekbond.