Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hebben om deze reden als vereniging geïnventariseerd welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel, aan wie deze gegevens verstrekt worden, en hoe deze bewaard worden. Dit alles hebben we opgenomen in onze privacyverklaring.