Bestuurswissel

29 maart 2023

Maandag 27 maart 2023 vond de jaarvergadering van onze vereniging plaats. Tijdens de bestuursverkiezing waren Arie Berkers en Anja Coolen aftredend en herkiesbaar. Beiden zijn herkozen. Marlies Vervoordeldonk was aftredend en niet herkiesbaar. Voor de ontstane vacature werd Suzan Verdonschot voorgedragen en gekozen.

We bedanken Marlies voor haar inzet al die jaren en wensen Suzan veel succes in haar nieuwe functie!